ประกาศสำคัญ

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach)หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ online เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21
ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 08.30-17.00 น. ศูนย์ภาษาได้จัดกิจกรรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ให้ทันสมัย (Teach)หัวข้อ การจัดการเรียนการสอนแบบ online เพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 (รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting) โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ กำแพงแสน...
>>อ่านข่าวเพิ่มเติม<<
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 2 ตุลาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 1 และ 3 กันยายน 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 25 และ 27 สิงหาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 18 และ 20 สิงหาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 11 และ 13 สิงหาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 4 และ 6 สิงหาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่สอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษ
รอบวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นักศึกษาสามารถเข้าระบบสอบออนไลน์และตรวจสอบรายชื่อได้ผ่านทางเว็บไซต์ 💻💻 http://lc.nsru.ac.th/languagecentre/page/
>>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่<<
สื่อให้ความรู้

ภาพกิจกรรม

สถิติการเข้าใช้บริการ

ยอดการเข้าใช้บริการ ศูนย์ภาษา (เก็บชั่วโมง) เข้าใช้บริการ 2017-01 2017-02 2017-03 2017-04 2017-05 2017-06 2017-07 2017-08 2017-09 2017-10 2017-11 2017-12 2018-01 2018-02 2018-03 2018-04 2018-05 2018-06 2018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12 2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05 2019-06 0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000
Yearเข้าใช้บริการ
2017-011,186
2017-021,900
2017-032,026
2017-042,108
2017-053,118
2017-062,607
2017-073,117
2017-083,547
2017-092,578
2017-102,446
2017-112,217
2017-122,416
2018-012,615
2018-022,237
2018-033,292
2018-041,950
2018-052,880
2018-063,192
2018-072,390
2018-082,333
2018-092,635
2018-101,585
2018-111,626
2018-121,891
2019-011,550
2019-021,328
2019-031,341
2019-04817
2019-051,445
2019-062,631

ประกาศ


นักศึกษาสามารถตรวจสอบข้อมูลรอบ ห้องเรียนได้ที่นี่
กำหนดการจัดอบรมโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21

แจ้งกำหนดการ


📣 สำหรับนักศึกษาภาคปกติที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษา (โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21)
แต่ไม่มีรายชื่อ ศูนย์ภาษาเปิดให้นักศึกษาลงชื่อ ตั้งแต่วันนี้-14 สิงหาคม 2563 และนักศึกษาต้องรับหลักฐานการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่ศูนย์ภาษา ชั้น 1 ในวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
📍ลิงค์กรอกสมัครเข้าร่วม https://docs.google.com//1FAIpQLSc7sjLsM57Tgj_vQ8…/viewform หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
📣 ประกาศข่าวดีสำหรับนักศึกษาที่ลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและทดสอบมาตรฐานให้แก่นักศึกษา (โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21) ซึ่งสามารถทำการเทียบชั่วโมงได้ตามประกาศนี้ สำหรับนักศึกษาสนใจเข้าร่วม สามารถตามขั้นตอนได้ ตามลิงค์นี้ https://www.facebook.com/412695915502565/posts/2876152599156872/?d=n หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์