เว็บไซต์กำลังปรับปรุง

ประกาศ

เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กำลังจะมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบเพื่อให้ทันสมัยขึ้นและเป็นไปในทางเดียวกันกับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่กำลังจะพัฒนาขึ้นใหม่ ขออภัยในความไม่สะดวก ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook Fanpage

แบบสอบถาม

เมนูช่วยเหลือ

ห้องประชุม

ตรวจสอบสถานะห้องประชุม และจองห้องประชุม ผ่านระบบ e-booking

จองห้องประชุม

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ดาวน์โหลด

วารสารวิชาการคณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นวารสารวิชาการ ฉบับภาษาไทยที่รวบรวมบทความ บทความวิชาการ บทความวิจัย และบทปริทัศน์หนังสือ

เว็บไซต์วารสาร

NSRU OFFICE

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เว็บไซต์ e-office