ระบบสารสนเทศออนไลน์ สำหรับนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการพัฒนาระบบสารสนเทศออนไลน์เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ทันสมัยต่อการใช้งานของนักศึกษา และรวบรวมระบบต่างๆที่นักศึกษา จำเป็นต่อการใช้งานด้านการศึกษา อาทิเช่น เพิ่ม-ถอนรายวิชา จองรายวิชาเลือกเสรี ตรวจสอบผลการเรียน สืบค้นตารางเรียน, ตารางสอบ ตารางสอนของอาจารย์ และระบบอื่นๆดังต่อไปนี้

Link

ทุนสนับสนุนการเรียน

กองทุนเงินให้กู้ยืมทางการศึกษา (กยศ.)

ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพสำหรับนักศึกษาในระหว่างทำการศึกษา

งานแนะแนว และทุนการศึกษา

ให้การสนับสนุนแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการครองชีพสำหรับนักศึกษาในระหว่างทำการศึกษา

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการ E-Mail มหาวิทยาลัย

นักศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์สามารถใช้งาน e-Mail ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัย ได้

Microsoft Office 365

ชุดซอฟต์แวร์จัดการเอกสารของบริษัทไมโครซอฟต์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลก นักศึกษาสามารถดาวโหลดซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์แท้ในชุด เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Powerpoint และอื่นๆ ไปติดตั้งและใช้บริการได้ฟรี นอกจากนี้ยังสามารถอัพเดทซอฟต์แวร์เป็นเวอร์ชั่นล่าสุดได้อย่างสม่ำเสมอโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

NSRU Internet

มหาวิทยาลัยให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสำหรับผู้ที่มีบัญชีการใช้งานอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย (NSRU Internet) สามารถใช้บริการได้ผ่านห้องบริการคอมพิวเตอร์ของคณะและหน่วยงาน รวมไปถึงบริการ Wi-Fi ที่มีอยู่มากมายตามพื้นที่ต่างๆ ทั่วมหาวิทยาลัยและศูนย์ให้การศึกษาย่านมัทรี

Google App for Education (GAFE)

ด้วยความร่วมมือกับบริษัทไอทีชั้นนำของโลก นักศึกษาสามารถใช้อีเมล์ของมหาวิทยาลัยในการเข้าใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของ Google เช่น Gmail, Google Drive, Google Classroom และอื่นๆ ได้ฟรีพร้อมทั้งสิทธิพิเศษมากมาย

Web-Streaming

บริการสื่อมัลติมีเดียพร้อมให้เลือกรับชมได้อย่างสะดวกสบายผ่านทางเว็บไซต์ รวมไปถึงสารคดีและสื่อเพื่อการเรียนรู้อีกมากมาย

บริการข้อมูล

มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงสื่อการเรียน และสิ่งสนับสนุนการเรียนที่มีประโยชน์แก่นักศึกษาไว้มากมาย โดยนักศึกษาสามารถเข้าใช้บริการได้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย