หัวหน้าสาขาวิชา

อาจารย์ศมลพรรณ ภู่เล็ก

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม-หัวหน้าสาขาวิชา

ความสำเร็จต้องลงมือทำ

ผศ.ณัฐ ล้ำเลิศ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

...

อาจารย์ศมลพรรณ ภู่เล็ก

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม-หัวหน้าสาขาวิชา

ความสำเร็จต้องลงมือทำ

อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วดุก

อาจารย์สาขาศิลปกรรม

ทำยกกำลังเรื่อยๆ

อาจารย์ ศรัณย์ ศิริเจริญ

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

พลังอันยิ่งใหญ่มาพร้อมภาระอันใหญ่ยิ่ง

อาจารย์สมพงษ์ ฟักผล

อาจารย์สาขาวิชาศิลปกรรม

ไม่มีคติก็ประสพความสำเร็จได้