หัวหน้าสาขาวิชา

ผ.ศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นได้แค่นักฝัน แต่ต้องเริ่มด้วยการลงมือทำ ฝันนั้นจะสำเร็จ

ผ.ศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

คนที่ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เป็นได้แค่นักฝัน แต่ต้องเริ่มด้วยการลงมือทำ ฝันนั้นจะสำเร็จ

อาจารย์ภัทธิรา จันทร์ดี

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์-หัวหน้าสาขาวิชา

ตราบใดที่เรายังไม่ลงมือทำ....อย่าคิดว่าเราทำไม่ได้

อาจารย์เยาวนาถ ดาเกลี้ยง

อาจารย์สาขาวิชานาฏศิลป์

อย่าท้อในสิ่งที่ไม่พยายาม อย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่ม