ดอกไม้ประจำคณะ

ดอกแคแสด เมื่อบานชูช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง สีแสดสวยงามโดดเด่นเสมือนความเจริญก้าวหน้าและการการพัฒนาด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โลโก้ประชาสัมพันธ์คณะ

ดอกแคแสด  เครื่องหมายการค้าสัญลักษณ์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ลักษณะของดอกแคแสด เมื่อบานชูช่อดอกตั้งตรง กลีบดอกติดกันเป็นรูประฆัง สีแสดสวยงามโดดเด่นเสมือนความเจริญก้าวหน้าและการการพัฒนาด้านวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Downloads โลโก้