ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในกิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “การจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล” ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง

โดยวิทยากร

  1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์

(ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน)

  1. นางวาสนา อัศรานุรักษ์

(รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์)

  1. นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์

(ประธานสภาเทศบาล)

  1. ทันตแพทย์สมยศ นะลำเลียง

(ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์)

  1. นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ

(นายกสมาคมสื่อวิทยุจังหวัดนครสวรรค์)

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *