การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

การประชุมวิชาการระดับปริญญาตรี ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 1

“ขอบฟ้าแห่งการเรียนรู้ : Horizon of Knowledge” ขอบฟ้าไม่มีที่สิ้นสุด การเรียนรู้ไม่มีที่สุดสิ้น ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานวิชาการ ผลงานวิจัย หรือผลงานสร้างสรรค์ของตนเองสู่สาธารณชน อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานความเข้มแข็งทางวิชาการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทางสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอเชิญหน่วยงานของท่านให้ส่งผลงานวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการดังกล่าว โดยจัดส่งผลงานผ่านทางเว็บไซต์ http://hs.nsru.ac.th/conference/ ภายในวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 นี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *