กิจกรรมในโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย : คลินิกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

กิจกรรมในโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย : คลินิกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินกิจกรรมในโครงการเติมความรู้มุ่งสู่มหาวิทยาลัย : คลินิกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร ในวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งนา อ. หนองฉาง จ. อุทัยธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย อีกทั้งเพื่อสร้างโอกาสให้อาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แสดงศักยภาพทางวิชาการให้ปรากฏแก่สังคม และเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในและนอกเขตจังหวัดนครสวรรค์ “คลินิกมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สัญจร” จะให้บริการวิชาการแก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยจัดรูปแบบกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้วิชาการ ๑๐ ฐานตามศาสตร์ ได้แก่ ฐานภาษาไทย ฐานภาษาอังกฤษ ฐานดนตรี ฐานสังคมวิทยา ฐานประวัติศาสตร์ ฐานภูมิศาสตร์ ฐานรัฐศาสตร์ ฐานนิติศาสตร์ ฐานศิลปะ และฐานนานาชาติ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *