โครงการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

โครงการจัดการความรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต

“เทคนิคการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ในยุค Education 4.0”

และ

การประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (G Suit) เพื่อการศึกษาในศตวรรษที่ 21

วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ไฟล์กำหนดการ

ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21-1

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21-2

เทคนิคการสอนในศตวรรษที่21-3

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *