ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ณ ห้องร่มพะยอม อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

โดยวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร. โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ (วิทยากรด้านมนุษยศาสตร์)

ศาสตราจารย์ ดร. อรรถจักร สัตยานุรักษ์ (วิทยากรด้านสังคมศาสตร์)

ศาสตราจารย์ชวน เพชรแก้ว (วิทยากรด้านภาษา)

ศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์ชัย ปิฎกรัชต์ (วิทยากรด้านศิลปกรรม)

ติดต่อสอบถาม : 0 5621 9100 ต่อ 2200,2201,2202 ผศ. ดร. ชนิกา พรหมมาศ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ) 09 1028 7291

หนังสือประชาสัมพันธ์โครงการ-สำหรับบุคคลภายนอก   กำหนดการ   ใบตอบรับสำหรับบุคคลภายนอก

 

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *