ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน

ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน

กำหนดการงานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน กำหนดการงานมุทิตาจิตแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐วันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (๘๑๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.

-อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมกัน ณ ห้องประชุมร่มพะยอม (๘๑๒)

-คณาจารย์ลงนามในสมุดที่ระลึก มอบของที่ระลึกและรับของที่ระลึกจาก    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน (วงดนตรี Trio music บรรเลงเพลง)-พิธีกรกล่าวต้อนรับและชี้แจงกำหนดการ

———- บรรยากาศงานเลี้ยงแบบค็อกเทล (cocktail)

๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

-พิธีกรเรียนเชิญคณบดีกล่าวสดุดีเกียรติคุณ โดย คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

-พิธีกรเรียนเชิญอธิการบดีกล่าวแสดงมุทิตาจิตโดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

-การแสดงรำอวยพร จากสาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร -ชมวีดิทัศน์ “เส้นทางชีวิต ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน” -พิธีกรเรียนเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน เดินขึ้นเวที(พิธีกรกล่าวประวัติ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน)

-พิธีกรเรียนเชิญอธิการบดีมอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน
-พิธีกรเรียนเชิญคณบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์มอบของที่ระลึกแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน
-พิธีกรเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิริจิตต์ ปันเงิน กล่าวขอบคุณและกล่าวแสดงความรู้สึก

-วงดนตรีบรรเลง (Trio music)

๑๕.๐๐ น. -ปิดงาน

รูปแบบการแต่งกาย : ชุดผ้าไทย สีสุภาพ

**หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *