ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ขอแสดงความยินดี กับผู้ที่รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

รศ.(พิเศษ)ดร.ไพศาล สรรสรวิสุทธิ์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นรองศาสตราจารย์พิเศษสาขาวิชารัฐศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผศ.ดร.ชนิกา พรหมมาศ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาไทย

ผศ.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานิติศาสตร์

ผศ.นงลักษณ์ ปิยะมังคลา
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชานาฎศิลป์

ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาสังคมวิทยา

ผศ.สุธิมา กฤตย์ธนวัต
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ

ผศ.ปรีดี ปลื้มสำราญกิจ
ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาบรรณารักษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *