ข่าวมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอแสดงความยินดีกับ บุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ อ.ปราชญ์ ปรัชญาพันธ์ ที่ได้รับดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม โครงการอบรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เชิญศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วม โครงการอบรมศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (วิชาความรู้ความสามารถทั่วไปและภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมสอบ ก.พ.)

ประกาศ เรื่องให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม

ให้นักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิตกรรมแนะแนวอาชีพเพื่อก้าวสู่การทำงาน (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ)

ประชาสัมพันธ์การรรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบ 1)

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เปิดรับนักศึกษา ทั้งหมด 10 หลักสูตร

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ ๑ “ฉลองครบรอบ ๔๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

ด้วย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะจัดโครงการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการครั้งที่ ๑ “ฉลองครบรอบ ๔๐ ปี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในระดับต่างๆ


กิจกรรมภายในคณะ

กิจกรรมวันนี้
      ไม่มีกิจกรรมในวันนี้

กิจกรรมที่กำลังมาถึง

เพลงครบรอบ 40 ปี

หยั่ง หยัด ยืน ยง" (full & original version)เนื้อร้อง/ทำนอง/ร้องนำ : วศิน ล่ำสัน (อ.ป๊อป)
เรียบเรียง : วรวิทย์ เถื่อนสุข , วศิน ล่ำสัน
โปรดิวเซอร์ : วรวิทย์ เถื่อนสุข (อ.แอ๊ด)
Featuring : น.ส.สุกัญญาพร ภู่ยงยุทธ (เปียโน)

ช่องคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการสด กิจกรรมต่างๆภายในคณะ

  • กิจกรรมนักศึกษา
  • งานวิชาการ นานาชาติ
  • การเรียนการสอน
  • VDO conference
  • ศึกษาดูงาน
  • โครงการนอกสถานที่