แบบฟอร์มจัดซื้อจัดจ้างวิจัย

 • ใบขออนุมัติเบิกเงิน
 • รายงานขอซื้อขอจ้าง
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง
 • รายละเอียด การซื้อ/จ้าง
 • ใบสั่งซื้อ/จ้าง
 • กรณีบุคคลธรรมดา/กรณีนิติบุคคล
 • ใบติดใบเสร็จ
 • ใบตรวจรับพัสดุ
 • ใบเบิกพัสดุ
 • แบบสำรวจความต้องการ

*เนื่องด้วยวารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับบทความเพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสาร ฉบับที่ ๒ (กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๒) ครบถ้วนแล้ว และขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ ๔
ดังนั้นทางวารสารฯ จึง ขอปิดรับบทความชั่วคราว จนถึงเดือนมกราคม ๒๕๖๓ หรือจนเมื่อได้รับผลการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว

1. อัตราค่าธรรมเนียมวารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีดังต่อไปนี้

1.1  อัตราค่าสมาชิก 

 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบรายปี อัตราค่าสมาชิก 1,000 บาท ต่อปี
 • สมาชิกประเภทบุคคล องค์กรหรือหน่วยงานแบบราย 3 ปี อัตราค่าสมาชิก 2,500 บาท ต่อสามปี

1.2  อัตราค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความวิชาการ 

 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาไทย บทความละ 4,500 บาท
 • ค่าตีพิมพ์บทความวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษ บทความละ 5,500 บาท

 

ตารางห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ห้องประชุมรัตนพิมาน

ห้องประชุม อาคาร2 ชั้น2 เหมาะสำหรับ ประชุม สัมนา รองรับจำนวน 70 ท่าน

ห้องวิจัยและบริการวิชาการ

ห้องประชุมอาคาร2 ชั้น 1 เหมาะสำหรับ การประชุมกลุ่มย่อย รองรับจำนวน 15 ท่าน

ห้องชอนตะวัน

ห้องประชุม อาคาร 15 ชั้น 4 

Facebook Fanpage

Facebook Posts

คณะผู้บริหารและอาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี (Talent International College Guangxi) สาธารณรัฐประชาชนจีนินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อร่วมประชุมหารือการต่อสัญญาความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศกับคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 ชั้น 2 เพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือการต่ออายุสัญญาความร่ วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประเทศไทย ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีการดำเนินงานในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางด้านวิชาการและวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีน นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2548 จนกระทั่งถึงปัจจุบัน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ดำเนินการรับนักศึกษาจีนเข้ามาศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 จนกระทั่งถึงปีการศึกษา 2562 ... See MoreSee Less

View on Facebook

📣#มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอเชิญทุกท่าน ร่วมกิจกรรม “ตามรอยพระยุคลบาทอัครศิลปิน” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในงาน 🎻🎷"#นครสวรรค์สรรพศิลป์สร้างสรรค์" 🎨🖌 ครั้งที่ 1
The 1st Nakhon Sawan Arts & Culture Festival

“ของขวัญจากฟากฟ้า Presents from Heaven”

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562
ณ ลานมังกร อุทยานสวรรค์ (หนองสมบุญ) จังหวัดนครสวรรค์

เวลา 16.00 น. เริ่มกิจกรรมวาดภาพ
เวลา 18.00 น. เร่ิมการแสดงบนเวที

#กิจกรรมในงาน
📌 การแสดงดนตรีเพลงพระราชนิพนธ์ วง NSRU Band (Big Band เต็มวง) พร้อมศิลปินรับเชิญคุณภาพมากมาย ดำเนินรายการรูปแบบ Musical ระบบแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา

📌 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลงสีภาพในหลวง ร.9 ขนาดความยาว 8 เมตร พร้อมชมการบรรเลงดนตรีเครื่องสายสากล String Ensemble

📌 ร่วมร้องเพลงรำลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9

📌 กิจกรรมสกรีนภาพ รัชกาลที่ 9 บนผืนผ้า รับเป็นของที่ระลึกฟรี

จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

www.nsru.ac.th

#ของขวัญจากฟากฟ้า #ราชภัฏนครสวรรค์ #5ธันวา #ลานมังกร #หนองสมบุญ
... See MoreSee Less

View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ โรงเรียนลานสักวิทยาคม และโรงเรียนร่องตาวิทยา ที อ. ลานสัก จ.อุทัยธานี วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562
... See MoreSee Less

View on Facebook

สอบสัมภาษณ์นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 2563 รอบ1 ... See MoreSee Less

View on Facebook
View on Facebook

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

ภาพหน้าปกของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ... See MoreSee Less

View on Facebook

Music NSRU present Music Workshop Festival. สัปดาห์แห่งการพัฒนาคุณภาพด้านดนตรี จัดเต็ม 5 วัน ทั้งร้อง ทั้งเล่น ฟรี !! สำหรับผู้ที่สนใจ ทุกเพศ ทุกวัยครับ.
รับจำนวนจำกัด สนใจ inbox สำรองที่นั่งได้ทางเพจนี้ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ป๊อป วศิน ล่ำสัน โทร. 081-3944333 (ในเวลาราชการ)
... See MoreSee Less

View on Facebook

PR HSS Chanel

ประชาสัมพันธ์ สื่อต่างๆ

 • งานวิชาการ
 • กิจกรรมนักศึกษา
 • ผลงานอาจารย์และนักศึกษา

ผลงานอาจารย์ที่ได้รับรางวัล

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

Link

Link คณะ

บริการด้าน IT